Thông Báo Tài Sản Đấu Giá

LỊCH ĐẤU GIÁ CÁC TÀI SẢN:

  • OCB NINH DIÊM: 14h00 17/03/2021.
  • OCB PHƯỚC ĐỒNG: 14h00 18/03/2021.
  • AGRI CAM RANH: 15h00 18/03/2021.
  • MB – QUÂN TRẤN: 14h00 22/03/2021.

SAU NGÀY ĐẤU GIÁ, NẾU KHÔNG ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG, GIÁ BÁN CỦA TÀI SẢN SẼ GIẢM XUỐNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VÈ ĐỢT GIÁ TIẾP THEO

 
 
 
Tư vấn ngay